Skrivet av: hardestnut | november 30, 2011

Så här ska inte en dator se ut

Det bästa är att den försöker göra alla skrivbord separat så den är riktigt seg också.

Annonser
Skrivet av: hardestnut | februari 10, 2011

B.O.B

This is the kit.

Skrivet av: hardestnut | februari 9, 2011

Bug Out Bag

En Bug Out Bag är något som är bra att ha om man ändå har grejerna hemma, om det skulle vara så att man ganska snabbt måste ge sig iväg och vara borta i ett par dygn, speciellt om det finns risk att man måste spendera natten ute. Det är lite som en konserverad tältning. Finessen med att ha en B.O.B som den också kallas är att man inte är lika utsatt om man inte kan vara kvar hemma, p.g.a. en katastrof, husbrand, eller liknande. Den ska alltså gå att ta med sig väldigt snabbt och innebär också att det inte blir ett så komplicerat projekt att vara ute i naturen ett par dagar om man vill det, man plockar bara med sig väskan som redan är redo.

Så här ser min ut;

Skrivet av: hardestnut | mars 14, 2010

Sousveillance, The way to go?

Teknologi är kul och bra och ju mer det får utvecklas desto mer demokratiskt blir det. I takt med att priset sjunker som en konsekvens av effektiviserade tillverkningsmetoder blir även avancerad teknologi överkomlig för gemene man. Jag minns när jag såg Dick Tracy när jag var liten och hur den precis hann ha premiär innan personsökare och mobiltelefoner började sprida sig i hela samhället. Vad jag verkligen gillar är hur vi alla har möjlighet att fota och filma vår verklighet hela tiden. Har man inte en digitalkamera som man kan lägga upp saker på youtube med så kan man med största sannolikhet göra det med telefonen. Steve Mann som har populariserat begreppet sousveillance använder flera olika speciella lösningar för att det ska bli så omedvetet som möjligt. Flera av dem är faktiskt rätt roliga, se t.ex.  http://www.eyetap.org/. Men jag upplever att det som verkligen är intressant är hur mycket man tydliggör att övervakning är ett maktövergrepp  för dem som rutinmässigt ägnar sig åt det. Bara genom att dokumentera de som dokumenterar så tvingar man dem till en dialog och att möta objektet. Eftersom att de antagligen inte är intresserade av det så kommer övervakning som maktverktyg ställas på sin spets. Men det här är bara något som jag gissar på utifrån videoklipp som detta: http://tuggarna.posterous.com/polisen-som-mitt-i-tunnelbanan-star

Skrivet av: hardestnut | mars 13, 2010

Kommunikation är makt

Det gamla talesättet ”kunskap är makt” förtjänar att revideras; Kunskap är insamlad makt. Kommunikation är strömmande makt. På samma sätt som ett batteri håller en mängd elektricitet lagrad och en reservoar håller en mängd vatten lagrat så är kunskap en lagrad resurs, en resurs som visserligen inte förbrukas när den används men där de användningsområden som finns för kunskapen sakta uttöms. För sanningen är den att för individen så är det nödvändigt med ny kunskap för att utvecklas och visst, man får ny kunskap genom att bruka sin kunskap, på samma sätt som man får ny potatis genom att sätta gammal potatis i jorden. Det är dock begränsningar i vilken kunskap som man får, det är att som man ropar får man svar, det är inte lätt att bryta tankemönster, att se saker på ett nytt sätt, komma med nya infallsvinklar och att ifrågasätta det som man inte reflekterat över. Man behöver kunskap från andra människor för att utvecklas. och för att få det behöver man kunna kommunicera.

Kommunikation är det viktigaste som finns för människor, och näst efter språket så måste väl ändå det skrivna ordet betraktas som mänsklighetens största uppfinning. Vi ser tidsmaskiner som något ur science-fictionfilmer, men den största tidsmaskinen har redan funnits i tusentals år; förmågan att kommunicera med det skrivna ordet, möjligheten för grekiska filosofer och arabiska poeter att förmedla sina känslor och tankar tvärs över tusentals mil och år direkt till mig. Det är svårt att beskriva fenomenet som något annat än ett mirakel, ett mirakel skapat av människor där små handlingar och tankar skapat förutsättningar för ett fantastiskt utvecklat samhälle, ett samhälle där vi kan rådfråga kunskap från våra förfäder genom att läsa det som de skrivit.

Om då kommunikation är så viktig, varför har då så många svenskar ett så likgiltigt förhållningssätt till den lagstiftning som reglerar den? Ja, varför låter vi vattenkranen rinna, varför har vi lampor på när vi inte är hemma och varför struntar så många i att gå och rösta? 

Man måste hela tiden bli påmind om värdet på det man har, hur mycket det kostade att nå dit och hur lätt det skulle kunna ryckas bort. Detta tror jag att är något som Piratpartiet måste uppmärksamma för att kunna bilda opinion för piratpartiets frågor. De frågor som piratpartiet driver är och har alltid varit viktiga, vi måste bara få folk att minnas att de är det.

Skrivet av: hardestnut | mars 1, 2010

Varför väljer man något?

Jag har suttit och läst på lite extra den senaste tiden, det som jag har läst på är vad olika framträdande personer i Piratpartiet skriver, tycker och tänker på olika forum på nätet. En av de viktigaste saker som jag noterar är hur engarerade de flesta är i olika sakfrågor som rör förhållningssätt till både abstrakta och konkreta problem. Det är mycket spännande reflektioner och observationer som man kan ta del av på olika bloggar och diskussionsforum, men samtidigt så är jag tveksam till om fokus är på rätt sak. Trots att det ligger på ämnen som är viktiga och bra borde det flyttas till frågor som ligger närmare människors konkreta vardag. Vad är det för problem som övervakning, åsiktsregistrering och det asymmetriska förhållandet mellan individer och företags juridiska avdelningar innebär? Hur omsätter man den interna debatten i piratpartiet till tydliga exempel som ”vanliga” människor kan ta till sig? Vad är partiets visioner?

Jag tror inte att vägen framåt för Piratpartiet är att diskutera svagheterna i partiets plattform utan istället att gå framåt genom att integrera plattformen i en sammanhållen politisk vision.

I en politisk verklighet där det råder ett tydligt underskott på ideologi så känner jag att det just är genom visioner som man kan nå fram till människor. Man  bör genom konkreta exempel visa hur bra samhället skulle kunna se ut som ett resultat av piratpartiets politik och tydliggöra vad det är för risker och problem som alternativen för med sig.

Jag tror att man måste börja tänka i termer av konkreta bilder som väljaren förstår och är intresserad av att ta till sig. man måste synliggöra de systematiska problem som piratpartiet vill bekämpa i termer av vardagssituationer, och jag tror att det är dags att börja göra det nu. Även om inte alla står bakom alla exempel så är det den samlade bilden som måste börja kommuniceras.

Skrivet av: hardestnut | februari 28, 2010

Kanditatur gjord!

För att uttrycka själva essensen i en aktivitet så är det svårt att toppa substantiv+verb i tempusform.

Så det faktum att min kanditatur till Piratpartiet i Uppsala nu är inlämnad kan väl inte uttryckas bättre än på detta koncisa men trots det kommunikativa vis. Nu får vi bara vänta och se vad som händer med det hela.

Skrivet av: hardestnut | februari 25, 2010

Kasta inte sten utanför glasdörr

Det finns ett (i mina ögon) frustrerande behov hos katter av att sitta i ett rum och titta in i ett annat. Ofta sätter de sig precis vid en dörröppning och spanar på vad som händer i rummet bredvid, vilket gör att man inte med gott samvete kan stänga dörrar hur som helst. Man vill ju inte begränsa rörelsefriheten för en nyfiken varelse, men när man bor med andra så vill man kunna stänga om sig när man t.ex. byter om eller går på toaletten. Detta är ofta lika mycket för mina medmänniskors skull som för min egen skull. Det är därför ganska intressant att se hur påverkad man blir av förlusten av en rättighet som man tar för självklar. Rättigheten att välja vad man delar med sig av till sina medmänniskor om sig själv handlar om det privatas okränkbarhet och den är minst lika mycket psykisk som fysisk, att tvingas dela med sig av sina mest privata tankar tillhör det mest förnedrande man kan utsätta en människa för. De som argumenterar för ett åsidosättande av integritetsskydd med att den som rent mjöl i påsen inte har något att dölja kan ju börja med att på nästa middag med sin partners föräldrar eller liknande tillfälle gå på toaletten med öppen dörr.

Skrivet av: hardestnut | februari 23, 2010

Friskt väder, friskt humör

Nu när vädret är så kyligt och friskt så blir man mer och mer inspirerad till att sitta hemma och använda internet. Ett internet som har blivit mer och mer av ett minfält. I min ungdom när man kopplade upp sig för första gången på ett 14kbpsmodem så var det största problemet med internet att modemet dog stup i kvarten eller att någon lyfte på en telefon någonstans i huset. Men nu är internet integrerat i samhället och delar fördelar och nackdelar med detta. Men frågan är om inte dessa fenomen virtuellt har en snabbare utveckling än i verkligheten. I så fall är internet ett viktigt slagfält för demokratin

Skrivet av: hardestnut | februari 19, 2010

Iphone ansluten

Så då ska vi se om vi kan blogga on the fly…

Older Posts »

Kategorier